Lesreglement

 Les regelement

Les data

-        De les data staan op www.tennisuow.nl > informatie > Rick Swakhoven Tennisopleiding (RST) > Les data

Betalingen

-        De betaling vindt plaats contant of per bank (na de eerste lesweek).

-        Het verschuldigde lesgeld kan in 2  termijnen of in een keer worden voldaan.  (NL17RABO0333523482 T.N.V. Rick Swakhoven Tennisopleiding).

-        Geen of achtergestelde betaling geeft de trainer recht om een cursist te weigeren in de les.

-        Om deel te nemen aan tennislessen moet je lid zijn van TV UOW en de contributie voor het betreffende jaar hebben voldaan.    

Ziekte/afwezigheid trainer

-        Bij ziekte/afwezigheid van de trainer worden de lessen ingehaald (tijdens de geplande inhaalmomenten, tijdens een ander door de trainer gepland moment (vb. weekend), of in overleg met de cursist) of overgenomen door een andere trainer.  

 Winter trainingen op Red Advantage Court banen 

-       Bij vorst kan er op de banen gespeeld worden

-       Bij sneeuw op de banen kan er niet gespeeld worden. Het is niet toegestaan om de sneeuw zelf van de banen te schuiven.

-       Bij dooi moet het een dag of twee (ruim) boven 0 graden Celsius zijn voor er weer gespeeld kan worden op de banen.

-       De voorzitter van de technische commissie en/of het Dagelijks bestuur beslist in geval van twijfel of er op de banen gespeeld kan worden. 

Uitval en het doorgeven via app UOW.

-        Indien een training uitvalt wordt dit gecommuniceerd via de UOW app.  

Inhaallessen

-        Uitgevallen lessen (niet zijnde door ziekte/afwezigheid trainer) worden aan het eind van de lessencyclus ingehaald zie voor de exacte data de les data op de site. Er worden maximaal 2 uitgevallen lessen ingehaald. Als een inhaalweek uitvalt door het weer wordt deze niet opnieuw ingehaald.

-        Indien een les na 15 minuten onderbroken moet worden (bijvoorbeeld door weersomstandigheden) wordt de les als gegeven beschouwd.  

Afwezigheid speler

-        Indien een cursist niet aanwezig is bij zijn of haar training (afgemeld of niet), geeft dit geen recht op een inhaal les.

 Restitutie lesgeld bij tussentijdse beëindiging.

-        Restitutie van lesgeld vanwege tussentijdse beëindiging door de cursist is niet mogelijk.

-        Bij een tussentijdse beëindiging geïnitieerd door de tennisschool vindt er restitutie plaats van de nog openstaande lessen.   Geen aansprakelijkheid bij ongevallen/diefstal/schade

-        De trainers zijn niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en blessures van cursisten en de daaruit komende schade, noch voor diefstal of beschadiging van spullen van cursisten.  

Als trainingen of andere activiteiten komen te vervallen vanwege overheidsbesluiten vervalt het recht op restitutie van lesgeld. Activiteiten zullen wel gerestitueerd worden.   In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist Rick Swakhoven. 

1-1-2022

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 6 29438008

Tennisvereniging Ubach over Worms

Sportlaan 1
6374 CM Landgraaf

KVK-nummer

40187056